Σχολική εορτή 28ης Οκτωβρίου 2016

Στην εορτή δόθηκαν βραβεία και έπαινοι στους αριστούχους μαθητές του σχολείου.

Εικόνες από την εκδήλωση: