Νομοθεσία Μαθητείας

Υ.Α. 126862-Φ7-Δ4 ΦΕΚ 2735-Β-2017 ΕΝΤΥΠΑ-ΒΙΒΛΙΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ 2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29196-2017 ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1161-29-6-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ

ΦΕΚ_3529_2016_ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΚΥΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 201617 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ