Τάξεις

Η Φοίτηση στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. διαρκεί 4 χρόνια.

Στην Α’ τάξη αντί των κύκλων σπουδών υπάρχουν τρία αντίστοιχα ?αθή?ατα επιλογής, όπου οι ?αθητές επιλέγουν υποχρεωτικά το ένα.

Στη Β΄ τάξη η φοίτηση χωρίζεται στους εξής τομείς:

  • Δομικών Έργων
  • Ηλεκτρολογικός, Ηλεκτρονικής
  • Μηχανολογικός

Στη Γ’ & Δ’ τάξη η φοίτηση χωρίζεται σε ειδικότες και ολοκληρώνεται σε 2 χρόνια:

Ειδικότητες τομέα Δομικών Έργων

  • Σχεδιαστής Δομικών Έργων

Ειδικότητες  τομέα Ηλεκτρολογικού & Ηλεκτρονικής

  • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Ειδικότητες Μηχανολογικού Τομέα

  • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
  • Τεχνικός Οχημάτων