Εκτύπωσέ το Σελίδα

Ωράριο

ΩΡΑ        ΔΙΑΡΚΕΙΑ               ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

1             18:40-19:15              0

2             19:15-19:50             10′

3             20:00-20:35              0

4             20:35-21:10              5′

5             21:15-21:50

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://13epal-esp-thess.thess.sch.gr/?page_id=53