Εγχειρίδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Πηγή: ΚΕΣΥΠ Θέρμης & Λ.Πύργου Στο εγχειρίδιο αυτό επιχειρείται να γίνει μια πλήρης καταγραφή όλων δημόσιων σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης και των δημόσιων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στον Νομό Θεσσαλονίκης μετά τα νέα δεδομένα του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) και των Διαβάστε…