Σχεδιαστής Δομικών Έργων

Επάγγελμα: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Περιγραφή Επαγγέλματος: Ο σχεδιασμός των υπό κατασκευή δομικών έργων και η επίβλεψη των συνεργείων είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Όλα τα παραπάνω, όμως, γίνονται υπό την εποπτεία του μηχανικού, που έχει αναλάβει την εκπόνηση του Διαβάστε…